Wim de Rek erelid

Tijdens de goed bezochte Buitengewone ledenvergadering werd er aan de leden van Reehorst en m.b.h. een  video sessie o.l.v. opperstalmeester Paul van Noesel uitgelegd wat de nieuwe structuur van HV Reehorst voor de komende jaren gaat worden. Deze wijziging werd met instemming van alle leden aangenomen. Later die avond werd er afscheid genomen van Wim de Rek als voorzitter van HV Reehorst en mocht Wim uit de handen van penningmeester Cees Jooren een fraaie zilveren speld (met handbal logo) in ontvangst nemen. De leden gingen met algemene stemmen accoord met het ere-lidmaatschap van Wim de Rek. Daarna werd het nog erg gezellig in club cafe De Spil.