Technische commissie vraagt commitment……

De nieuwe TC van HV Reehorst krijgt steeds meer vorm.  Donderdag 7 juli was alweer de vijfde bijeenkomst in wisselende samenstellingen. Tijdens deze bijeenkomst werden Arjan den Boggende (vz TC) en Sjors Röttger geïnterviewd door Eip Janssen van Ede Stad en dat komt dus a.s. woensdag in krant.

21 juni

De eerste vergadering van de TC was op 21 juni met Ger Prins en Leo de Wit als initiatiefnemers, Paul van Noesel, Jamie-Lee van Londen vanuit Reehorst, Arjan den Boggende en Sjors Röttger als special guests. John Thiele was verhinderd. Namens het bestuur was Wim de Rek aanwezig.
Die avond is er stevig gebrainstormd en het was duidelijk dat Jamie-Lee door wilde gaan met haar werkzaamheden als coördinator jongens jeugd, zij Daniel Laverman zou benaderen voor dezelfde positie maar dan voor de meisjes jeugd en dat in een kleiner gezelschap op donderdag 23 juni verder zou worden vergaderd.

23 juni

Arjan den Boggende verklaart die avond beschikbaar te zijn in de functie van voorzitter TC, Sjors Röttger wil zich binden aan Reehorst als adviseur TC met als bijzonder opdracht de trainers en coaches van Reehorst te begeleiden bij hun trainers/coachschap en Leo de Wit wordt klankbord voor de spiksplinternieuwe voorzitter. Daniel Laverman is bereid de vacature coördinator meisjes op zich te nemen.

28 juni

De TC praat nu meer inhoudelijk over taken en bevoegdheden en er ontstaat een steeds duidelijker beeld wat wij willen bereiken.
Basis van te technische plaatje is de Reehorst Way ( Paul van Noesel / NHV) waarin een aantal accenten zullen worden aangegeven. ( Dynamisch-Snel-Effectief-Verrassend)
Tevens spreken wij af meteen de Edese Pers in te schakelen, hetgeen inmiddels is gebeurd door een artikel in Ede Stad van 6 juli. Helaas staan hier 2  storende fouten in, waarvoor Ede Stad inmiddels haar excuses heeft aangeboden. Dus zand erover en doorgaan.

5 juli

Overleg Arjan en Leo over het te voeren beleid uit organisatorisch oogpunt. Er komt die avond een fotograaf van Ede Stad en het resultaat mag er zijn.

7 juli

Sjors Röttger stelt voor om binnen de mogelijkheden die HV Reehorst biedt een trainingscursus op te zetten met een Reehorst gelabeld certificaat. Verder worden er afspraken gemaakt over de start van het nieuwe seizoen op maandag 29 augustus, waarin de TC zich wil presenteren aan alle trainers/coaches, alsmede het WS (Maja), SKP Maurice (scheidsrechters) Webbeheer (Bert) en ledenadministratie (Theo).
Het bestuur mag natuurlijk helemaal niet ontbreken.

Sjors legt in de kantine m.b.v. een presentatie (beamer) zijn visie uit op het handbalspel en wij willen zoveel mogelijk mensen uitnodigen in trainingspak te komen dan volgt er ook nog een actieve uitleg in de sporthal.
Arjan gaat de komende weken benutten om met zoveel mogelijk trainers/coaches te praten en kennis te maken.
Verder willen wij met toekomstige kandidaten voor de functie van coördinator HS en DS in gesprek.

Zondag 4 september (meeting the family)

Op de eerste zondag van September willen wij zoveel mogelijk ouders ontmoeten.  Om 11.00 uur in de ochtend is er een korte presentatie in onze kantine en om 12.00 uur willen wij de sporthal in voor een training o.l.v. Sjors Röttger, waarin voor de Heren A jeugd en Jongens B/C een training gebaseerd op de Reehorst Way wordt verzorgd. Uiteraard willen wij alle trainers en coaches en ouders hiervoor uitnodigen. De bedoeling is dat daarna ons gemengde C 1 tegen C 2 speelt en er is nog een verzoek van Swift Arnhem om met hun HJA team te spelen en wij overleggen nog met de trainer/coach van onze HJA of dit een optie is.

De tijd zal uitwijzen op deze TC te snel teveel wil, duidelijk is dat wij met nieuw elan en met de oude en nieuwe vrijwilligers een frisse start gaan maken, zodat handbal in Ede staat voor plezier in de sport en presteren naar vermogen.