Procedure slecht weer competitie

Regionale competitie
Indien het openbaar vervoer nog rijdt, is er geen mogelijkheid af te zeggen voor
een vastgestelde wedstrijd.
Een negatief reisadvies van de VID, ANWB (weeralarm), c.q. teletekst houdt NIET
in dat de vastgestelde wedstrijden op voorhand niet gespeeld hoeven te worden.
Als het openbaar vervoer, als gevolg van de slechte weersomstandigheden,
niet meer rijdt, dient de coach dit door te geven aan de wedstrijdsecretaris.

Naast bovengemelde regels van het NHV geldt voor HV Reehorst Handbal letterlijk
een veilig sportklimaat
 
De wedstrijdsecretaris zal:
 

 1. Contact opnemen met de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd,
  in verband met de weersomstandigheden niet kan doorgaan.
 2. Contact opnemen met het NHV, Tijdens kantooruren op 026-7071420 en
  buiten kantooruren de calamiteitenlijn via 026-7071434 voor het afzeggen
  van de bondsscheidsrechter(s).
 3. De thuisspelende vereniging informeert de accommodatie en
  verenigingsscheidsrechter indien nodig.

Bij het inzenden van het digitale wedstrijdformulier dient de aangewezen scheidsrechter
aan te geven dat de wedstrijd geen doorgang heeft gevonden en hierbij de reden van het
niet doorgaan te vermelden. De wedstrijd zal als niet gespeeld aangemerkt worden.
Bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden kan het bestuur van het NHV het totale
programma afgelasten. Hiervan wordt melding gemaakt op de website.
De verenigingen hoeven dan niet de digitale wedstrijdformulieren naar het Bondsbureau
te zenden.
Het Bondsbestuur zal controleren of er juist is gehandeld. Bij niet juist handelen en/of bij
niet-melden en niet-spelen van de wedstrijd wordt het team als niet te zijn opgekomen
beschouwd en wordt de hiervoor geldende regeling toegepast.