Contactgegevens

Sporthal de Peppel.

Peppelensteeg 1, 6715 CV Ede


hvreehorst@gmail.com

‘Reehorstclubs met één droom: een eigen sporthal’

Dichtbij de aanbesteding van de sporthal ‘Reehorstclubs’ die in totaal ongeveer 1.150.000 euro bedraagt. De financiële dekking is nog niet helemaal rond. Er wordt hard gewerkt door beide verenigingen om het resterende bedrag door acties bij elkaar te krijgen. In deze coronatijd een uitdaging. Hulp is welkom.

,,De Reehorstclubs staan voor een grote uitdaging. Daarom hebben we naast de al bestaande bouwcommissie ook een speciale ‘koploperscommissie’ (de aanjagers binnen de beide verenigingen voor Fondsenwerving, red.) in het leven geroepen”, openen de Reehorst voorzitters Mark Smidt (korfbal) en Leo de Wit (handbal). Het sluitend krijgen van de begroting is een opdracht. De andere is het vinden van een aannemer die de bouw van de nieuwe Reehorsthal op zich neemt.

ACTIES In een lastige periode waarin sporten niet kan, ondernemers het heel moeilijk hebben in verband met de corona perikelen zijn er toch plannen ontwikkeld de financiën op orde te krijgen. De voorzitters ervaren in deze bizarre tijd dat de saamhorigheid binnen de clubs geweldig is. De Reehorstclubs zijn al jaren bezig met acties om geld ten behoeve van de te bouwen sporthal binnen te halen. Zo is er meegedaan aan diverse acties zoals  Vriendenloterij, subsidie aanvragen, crowdfunding en ledenleningen. Dat is dan naast de inleg van de verenigingen zelf. ,,Het streven is om 20% van de investering zelf in te leggen. Zo ver is het nog niet. Daarom doen wij een beroep op de lokale gemeenschap. Er is een crowdfundingactie gestart (www.crowdfundingvoorclubs.nl/reehorsthal), waar dankzij gulle giften al een paar duizend euro is opgehaald. Voor een paar tientjes kan een donateur zijn naam laten vereeuwigen in de nieuwe hal of een andere leuke tegenprestatie kiezen, maar ook nog kleinere bijdragen zijn mogelijk.”

Natuurlijk hebben de clubs nagedacht over verhuur van de sporthal aan derden. ,,De niet te bezetten uren door CKV en HV Reehorst zijn te huur. In de exploitatie is daar vooralsnog minimaal rekening mee gehouden. Maar mocht er bij een vereniging belangstelling zijn is men welkom te komen praten”, licht Smidt toe.

Creatief zijn is niet alleen op het veld een must

,,Natuurlijk hebben we niet stil gezeten. Creatief zijn is niet alleen op het veld een must. Ook bestuurlijk hebben we moeten improviseren. Dat betekende de laatste weken veel videovergaderingen, elkaar bellen of mailen”, gaat Mark Smidt verder. ,,Daarin bleek nogmaals dat de samenwerking tussen de korf- en handbalclub niets te wensen overlaat. De basis van samenwerking tussen korfbal en handbal is fifty fifty. Dit is voor wat de investering betreft, maar ook voor de verdeling van de zaaluren, toekomstige kantine opbrengsten. Met hart en ziel wordt binnen beide verenigingen gewerkt aan initiatieven. Wat die zijn? Zo wordt gedacht de naam van de sporthal te verkopen; worden er al ‘steentjes’ verkocht en daarnaast uiteraard reclame-uitingen in de hal zelf. Ook hebben teams leuke initiatieven op touw gezet. Zo is via facebook een actie op touw gezet om een origineel shirt van Estavana Polman (handbal international, red.) te veilen. Maar er is nog veel werk aan de winkel”, vult Leo de Wit aan. Voor de beide verenigingen is deze al spannende tijd, dus nog extra spannend. Wie helpt ons”, zeggen Mark Smidt en Leo de Wit hoopvol.

JUBILEUMVIERING ,,Het project, met een totale begroting van ruim boven een miljoen euro telt nog een overbrugbaar tekort. Pas als dit gat gedicht is kan het project binnen een maand (mei) echt aanbesteed worden. De beide verder goed gezonde sportclubs Reehorst hopen dat zij bij het begin van de nieuwe competitie 2020/2021 in de eigen sporthal kunnen spelen. ,,We moeten reëel zijn. Dat lijkt op dit moment bijna onhaalbaar. Maar zeg nooit nooit. Daarom trekken we aan de bel en vragen om hulp. Wat zouden we graag het 75-jarig jubileum van de korfbaltak in de eigen sporthal vieren.”

Zelfwerkzaamheid en hulp van leden is onbetaalbaar groot

De vraag is waarom de nieuwe sporthal duurder uitvalt dan gepland. ,,Daar zou een boek over te schrijven vallen. Maar in de loop der tijd is alles duurder geworden. Denk aan hal inclusief funderingen, dakconstructie voor zonnepanelen, algemene ruimte: toegangshal, toiletgroepen en bergingen, verlichting,verwarming, brandbestrijding. Sommige kosten zijn inmiddels verdubbeld”, aldus de beide voorzitters. Ze bedrukken dat beide clubs er helemaal klaar voor zijn. ,,De zelfwerkzaamheid en hulp van leden is onbetaalbaar groot.” In de sporthal komt ook een vloer te liggen die geschikt is om met ‘hars’ te spelen. ,,Dit is ook een vereiste van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) voor eerste- en eredivisie ploegen. HV Reehorst 1 speelt nu tweede divisie en daarin is ‘hars’ toegestaan, maar niet verplicht. Wij spelen al twintig jaar met hars op inmiddels op waterbasis beschikbaar en prima te reinigen op de vloer”, legt De Wit uit.

WIE BOUWT ,,Er zijn drie aannemers in de race. Zij komen met een finale aanbieding. Zodra de partij de opdracht krijgt bekend is zullen wij die vrijgeven. De Reehorst sporthal komt er, linksom of rechtsom. De aannemers zijn op positieve en opbouwende manier met ons in gesprek. Samen zoeken wij actief naar mogelijkheden, het gat tussen de begroting en offerte te dichten, maar het lijkt erop dat er toch een substantiële uitdaging overblijft, waarvoor alle hulp noodzakelijk is”, vervolgen Mark Smidt en Leo de Wit.

,,Alle financiële mogelijke heden die wij kunnen bedenken worden aangeboord. Er wordt gesproken met diverse subsidiegevers en potentiële sponsors. Maar door de maatregelen van de coronacrisis verlopen die minder voorspoedig dan verwacht of gehoopt. Binnenkort moet duidelijk zijn of het project door kan gaan. Voor de beide verenigingen is deze al spannende tijd, dus nog extra spannend. ,,Wie helpt ons”, sluiten Mark Smidt en Leo de Wit hoopvol af.
Meer informatie: www.crowdfundingvoorclubs.nl/reehorsthal

Door Eip Janssen, edestad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *