RABO Coöperatiefonds helpt HV Reehorst met donatie nieuwe sporthal

Zoals bekend zijn de handbal vereniging Reehorst en korfbalclubvereniging CKV Reehorst’45 sedert enige jaren bezig een eigen sporthal te ontwikkelen.

De hal gaat meer dan 1 miljoen euro kosten en vrijwilligers van beide clubs zijn al geruime tijd bezig geld te verzamelen door o.a. ledenleningen, crowdfunding enz.

Namens de beide clubs heeft Maurice van Montfort een serieuze poging gedaan het RABO Coöperatiefonds te interesseren voor dit omvangrijke project en gevraagd of zij een donatie willen doen t.b.v de bouw van deze hal. Het verzoek is niet zonder gevolgen gebleven, want dit RABO fonds heeft inmiddels euro 12.500,= overgemaakt naar onze penningmeester.

Het RABO Coöperatiefonds steunt lokaal projecten van sociaal/cultureel/maatschappelijk en innovatieve aard en wil op deze wijze bijdragen tot welzijn van de omgeving, waarin de RABO opereert.  Het fonds wordt gevoed uit een deel van de winst ,die de RABO Bank jaarlijks maakt en de beoordeling welke projecten begunstigd worden, geschiedt door een aantal leden van deze Bank.

Uiteraard zijn de besturen van beide verenigingen zeer content met deze bijdrage en niet helemaal vreemd natuurlijk dat HV Reehorst inmiddels ook rekeninghouder is van de RABO.

Bestuur HV Reehorst Handbal