DUBBEL GROEN LICHT VOOR SPORTHAL

Tijdens de Raadsvergadering van afgelopen donderdag stond de Raad unaniem achter het voorstel van het College om toch de garantiestelling voor een af te sluiten lening bij de BNG te verlenen.

Met natte ogen hoorde ik alle raadsfracties een positieve tot zeer positieve stemverklaring afgeven. Eindelijk een succes om verder te gaan met de voorbereidingen van onze sporthal.

In januari 2015 kwam het eerste contact met de korfbalvereniging CKV Reehorst ’45 tot stand voor de bouw van een gezamenlijke sporthal; we zijn dus nu ruim 3½ jaar verder en weten dat we geld kunnen lenen voor deze investering.

Er ligt een voorlopige toezegging voor medewerking aan de wijziging van het bestaande bestemmingsplan; het is nu “onbebouwd” en dat moet gewijzigd worden naar “bebouwd”. Die fase kunnen we nu pas opstarten omdat we weten dat we geld kunnen lenen; hierna kan de omgevingsvergunning  worden aangevraagd.

Dus we zijn er nog lang niet; we hopen echter wel dat voor aanvang van het seizoen 2019/2020 de hal gereed is. Idealen moet je koesteren en proberen na te streven.

 

Wim de Rek