Contactgegevens

Sporthal de Peppel.

Peppelensteeg 1, 6715 CV Ede


hvreehorst@gmail.com

Verklaring Omtrent Gedrag

Via het NOC*NSF hebben we bericht ontvangen dat onze vereniging in aanmerking komt voor het collectief gratis aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor al onze vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen. Ook onze barvrijwilligers hebben wij hieronder opgenomen.
Zie voor meer informatie https://www.justis.nl/producten/vog/

Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen bij onze sportvereniging.
Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft HV Reehorst Handbal de aanvraag deels ingevuld. Over enkele dagen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis; in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden.
Mail de ontvangen VOG naar de ledenadministratie (bouwmeistertheo@gmail.com) die zorgt voor opslag en voor registratie in Sportlink.

Dit is één van de maatregelen die wij kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag binnen onze vereniging te verkleinen.

Hiernaast willen wij breder preventief beleid voeren door het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het opstellen en handhaven van gedragsregels.
De gedragsregels zijn in concept gereed en er is al overleg geweest met Anuschka van der Vegt over haar eventuele rol als vertrouwenspersoon.

MT Commercieel