Contactgegevens

Sporthal de Peppel.

Peppelensteeg 1, 6715 CV Ede


hvreehorst@gmail.com

Privacy beleid HV Reehorst Handbal

Privacybeleid HV Reehorst Handbal

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in onze vereniging. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u lid bent of wordt van onze vereniging.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Handbalvereniging Reehorst, gevestigd in Ede en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40123643.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt als lid van onze vereniging vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken op het aanmeldingsformulier. Dit betreft uw:
♥Naam en voorletters
♥Roepnaam en geslacht
♥Geboortedatum
♥Volledig adres
♥Telefoonnummer
♥E-mail adres
♥IBANrekening en tenaamstelling hiervan
♥Pasfoto (alleen voor competitiespelende leden)
♥Handtekening van uzelf of ouder/voogd bij leden onder de 18 jaar
Deze gegevens worden gebruikt om u te kunnen inschrijven als lid van onze vereniging en worden opgeslagen binnen Sportlink onder supervisie van het NHV.
Het vastleggen van deze persoonsgegevens in Sportlink is voorbehouden aan de beheerder, de ledenadministratie en de penningmeester.
Wij zullen deze gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, niet verstrekken aan derden of voor commerciële doeleinden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan voor:
♣de ledenregistratie, onderscheidend in actieve leden en oud-leden
♣de registratie van deze leden, onderscheidend in bondsleden, relaties en verenigingsleden
♣samenstellen van de teams
♣automatische incasso van de contributies, bondsbijdragen en overige gelden
♣verzenden van nieuwsbrieven en het clubblad
♣opnemen en onderhouden van contact met de leden
♣deelname aan de handbalsport en in het byzonder voor de competitie
♣vermelden van namen en contactgegevens in onze media voor zover deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van vrijwilligerstaken
♣vermelden van namen in onze media bij team-informatie of beeldmateriaal.

App. HandbalNL
Vanuit Sportlink worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan de handbalapp. van het NHV.
Met deze app. wordt de complete competitie aangestuurd:
♦teamopgaven
♦competitieprogramma
♦digitaal wedstrijdformulier
♦scheidsrechters en teamofficials
♦uitslagen en standen
♦overige informatie uit de wedstrijdgegevens
Deze app. is gekoppeld aan het opgegeven E-mailadres van de spelers, de teamofficials en de scheidsrechters.
Door de leden kunnen voor deze app. de volgende privacy-niveau’s worden ingesteld:
Afgeschermd: personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten; er is geen naam bekend en geen pasfoto zichtbaar
Normaal: personen maken zich bekend aan anderen; er staat een naam en de pasfoto is zichtbaar
Beperkt: alle persoonsgegevens zijn beschikbaar; geen pasfoto
Open: alle persoonsgegevens en pasfoto zijn beschikbaar
Voor de teamofficials en de scheidsrechters zijn deze gegevens voor de betreffende wedstrijd wel beschikbaar via het digitale wedstrijdformulier; er moet inmmers gecontroleerd worden of de spelers wel speelgerechtigd zijn en de juiste rugnummer hebben.
Hiernaast is er vaak een groepsapp. die de (team)leden aanleggen voor communicatie onderling. Deze koppeling van persoonsgegevens valt niet onder de competentie van HV Reehorst Handbal.

Communicatie
HV Reehorst Handbal verzend regelmatig het clubblad en uitnodigingen. Dit wordt gedaan via de bij ons bekende E-mailadressen opgeslagen in Sportlink. Deze bulk-mail wordt altijd in BCC verzonden, waardoor de geadresseerden niet bekend worden.

Derden
De in Sportlink opgeslagen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toesteming heeft gegeven.
In enkele gevallen kan die informatie intern gedeeld worden; onze bestuursleden, trainers, coaches en teamverantwoordelijken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Zij hebben alle hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Geautoriseerde medewerkers van het NHV en Sportlink hebben ook toegang tot de informatie opgeslagen in Sportlink. Zij zijn bevoegd om aanvullingen te doen in het kader van Bondsdiploma’s en dispensatieverzoeken voor spelers. Ook de tussentijdse afmelding van leden verwerken zij.

Veranderingen
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de ons bekende gegevens en is gepubliceerd op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze site hierop te raadplegen.

Beveiliging van uw gegevens
Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen; de toegang tot Sportlink is voor alle gebruikers beschermd met wachtwoorden.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien en waar nodig veranderen van alle persoonlijke informatie die wij hebben verwerkt.

Controle
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2018