Contacten

Sporthal de Peppel.

Peppelensteeg 1, 6715 CV Ede


hvreehorst@handbal.nl

Contributie

Categorie Leeftijd Contributie
per maand*
Bondsbijdrage
per half jaar**
Heren senioren vanaf 19 jaar € 26,50 € 100,00
Dames senioren vanaf 19 jaar € 26,50 €   84,00
A-jeugd 17 en 18 jaar € 20,50 €   36,75
B-jeugd 15 en 16 jaar € 16,50 €   36,75
C-jeugd 13 en 14 jaar € 13,00 €   30,50
D-jeugd 11 en 12 jaar € 11,50 €   27,50
E-jeugd 9 en 10 jaar € 10,25 €   18,00
F-jeugd (mini’s) 7 en 8 jaar € 10,25 €     9,00
Recreanten € 15,50 €   23,50
Alleen trainen € 15,50 n.v.t.
Inschrijfgeld éénmalig
€   4,00

* Contributiebetaling via maandelijks automatische incasso.
** De bondsbijdrages worden jaarlijks door het NHV vastgesteld

De bondsbijdrage NHV wordt 2x per seizoen geïncasseerd
Termijn 1 per november
Termijn 2 per februari

Bankrekening: NL59INGB0001511867
BIC: INGBNL2A
Bank: ING BANK N.V
T.n.v. Handbalvereniging Reehorst

nb1: Contributie wijzigingen worden jaarlijks vastgesteld door de ALV.

nb2: Volgens de statuten (art.11) loopt het lidmaatschap van 1 juli t/m 30 juni daaropvolgend; opzeggen kan tenminste 2 maanden voor het einde van het lopende seizoen bij de ledenadministratie (dus vóór 1 mei).

Adres:

Theo Bouwmeister, Generaal Spoorlaan 41 te Ede. Tel: 0318 615162 of per e-mail (mits voorzien van een ingescand identiteitsbewijs) naar: Theo Bouwmeister (bouwmeistertheo@gmail.com)

Customize Styles